2018. június 24. vasárnap 22:30:08 - Névnap: Iván
magyar deutsch
szt

"Die Vergangenheit ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft ist Christus" (Johannes Paul der II.)

Események
2018. június 18 - 2018. augusztus 31.
Nyári szünet
2018. július 10. 8:00 - 12:00
Nyári ügyelet
2018. július 24. 8:00 - 12:00
Nyári ügyelet
2018. augusztus 14. 8:00 - 12:00
Nyári ügyelet
További események...


A Nemzeti Összetartozás Napja - június 4.
2018. június 4.
Az I. világháború végeztével 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában kikényszerített békediktátum értelmében a vesztes központi hatalmak oldalán harcoló Magyar Királyság ezeréves területének mintegy kétharmadát elcsatolták.
Az akkori népszámlálási adatok alapján a Trianon előtti Magyarország több mint 18 milliós lakossága 7,9 millió főre esett vissza, és az elcsatolt területekkel együtt mintegy 3,5 millió magyar ajkú került határainkon túlra.
Az Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye rendelkezik a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme.”
A trianoni békediktátum (1920. június 4.) 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság történetének e szomorú dátumát, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
A 7. A osztályos tanulók műsorukkal emlékeztek meg a nemzeti tragédiáról, de tanúságot is tettek a magyarság összetartozása mellett, és bemutatták a határokon átívelő kulturális gyökereket, a közös nyelv és nemzeti érzés egységét.
Ismét népes és rangos mezőny a sakkversenyen
2018. május 12.
Iskolánkban immár 11. alkalommal került megrendezésre a Ság Hegy Kupa elnevezésű nemzetközi rapid sakkverseny. Idén is szép számmal érkeztek a versenyzők az ország különböző településeiről, valamint külföldről. A versenyt hat csoportban bonyolítottuk le. A versenyre 133 játékos jelentkezett, ennek megoszlása 78 gyerek és 55 felnőtt. A játszmák minden csoportban komoly sakktudásról árulkodtak. A diákok között több korcsoportos magyar bajnok, illetve országos élvonalban játszó versenyző is megtalálható volt. Közülük többen a felnőtt profi mezőnyben indultak, megtalálva ezzel a szakmai kihívást. Nagy élmény a gyerekeknek, hogy egy versenyen játszhatnak mesterekkel, akik idén is szép számmal megtisztelték a rendezvényt. Az „A” csoportban FIDE értékszámszerző verseny zajlott, a „B” csoportban az amatőr versenyzők mérhették össze tudásukat. További négy korcsoportban pedig a gyerekek versengtek a jó helyezésekért. Iskolánk tanulói közül az U 2005-ösök mezőnyében Őri Dániel lett díjazott, előkelő 5. helyen végzett. A versenyen a Vulkán Fürdő különdíját kapták a legeredményesebb nem díjas celli és alsósági diákok: Árvai Máté, Magyar Illés (ők iskolánk tanulói), Molnár Dániel és Nagy Melissza (az alsósági tagiskola diákjai). A résztvevők elmondták, hogy szívesen jönnek vissza évről évre Celldömölkre, nagyon elégedettek a rendezéssel és verseny kimagasló színvonalával. Versenyünket több vállalkozás és Celldömölki Város Önkormányzata mellett a Katolikus Pedagógiai Intézet is támogatta.
Elsőáldozók zarándoklata Vasvárra
2018. május 10.
2018. május 10-én a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola és a Városi Általános Iskola 3. osztályos elsőáldozó tanulói részt vettek a Szombathelyi Egyházmegye által szervezett elsőáldozók zarándoklatán, Vasváron. Itt 1300 gyermek élte át a találkozás örömét.

A templom és a kolostor körül zajlottak az események. Lendvai Zoltán, rédicsi plébános a szabadtéri színpadon tanította a gyerekeket az ima fontosságára és a gördeszkázás rejtelmeire. Zoltán atya mondatai a fülünkben csengenek: „Ne félj, csak higgy!” Az atya lehetőséget adott a gyerekeknek is az egyensúlyozás kipróbálásra, ő pedig végig kísérte a vállalkozó gyerekeket. Fogta kezüket és csak akkor engedte el, amikor már biztonságosnak látta. Jézus tanításait élhettük át itt. A vidámságban nagyon éreztük, hogy sok ilyen atyára, a családokban pedig nagyon sok hasonló képességekkel rendelkező szülőre, nagyszülőre lenne szükség, akik óvják gyerekeik lépteit és megtanítják, hogy hol van a töltődésünk forrása. A gyerekek megértették, hogy a térdelés, az alázat az a forrás, amiből új erőt meríthetünk.
Stift Zoltán atya a templomban homokanimáció segítségével igyekezett az Eucharisztia lényegét, mélységét megértetni a hallgatósággal. Kiss László atya a művelődési ház színháztermében bábelőadásban hívta fel a gyerekek figyelmét arra, hogy elsőáldozónak lenni felelősség, amelynek meg kell felelni mindennap. Az ostyasütés látványa újabb élményforrás volt a gyerekek számára.
A nap a Szentkútnál tartott szentmisével ért véget, ahová a résztvevők, dr. Székely János megyéspüspök vezetésével gyalog érkeztek meg. Szentbeszédében püspök atya - az evangéliumban elhangzó történet, Zakeus példája kapcsán - arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy az elsőáldozással Jézus költözik a szívükbe. Ő az, aki egyedül képes betölteni a szíveket, túlcsorduló mértékben. Így már könnyű lesz a jót tenni, másoknak adni abból az örömből, amit Jézus ad a számukra. Kérte a fiatalokat, hogy életükkel legyenek példamutatók.
Nagyon szerencsések voltunk, mert az időjárás is kitartott mellettünk. Németh Zoltán atya a kirándulás záró pillanataiban megvendégelte kis csapatát. Hálásan köszönjük az atyának az ebéd utáni ajándék kakaóscsigát valamint a hazaindulás előtti búcsú fagylaltot.
A közös élmények összetartó erejét élhettük meg itt újra. Keresztény életünket tartalmasan gazdagította ez a találkozó és zarándoklat.
Elsőáldozás
2018. május 6.
Eső nélkül nincs tavasz,
szeretet nélkül nincs keresztény élet.
A szentáldozás révén megengedjük,
hogy akit befogadtunk, megváltoztasson bennünket.

Május első vasárnapján harmadikos diákjaink először találkozhattak Istennel. Tiszta,fehér minisztráns ruhá-jukban, mosolygó,csillogó szemekkel vonultak be a templomba szüleikkel. Eszembe jutott, hogy én is milyen izgalommal és kíváncsisággal vártam ezt a napot. Sokat készültünk rá és őket is nagy örömmel készítették fel hitoktatóik, tanítóik, Zoltán és Ferenc atya. Az első szentgyónásra ők is kicsit félve, remegő kezekkel men-tek, mint én. Emlékszem a gondolatokra, amelyek akkor kavarogtak bennem. Vajon ki fog nevetni a pap bá-csi, ha elmondom minden bűnömet? Hogy fogom érezni magam utána? Megkönnyebbülök? Milyen íze lesz az ostyának?
Miután láttam, hogy milyen büszkén jöttek ki ők is a gyóntatószék ajtaján, arra gondoltam, hogy igen, ők is megkapták a válaszokat. Olyan volt, mintha letettem volna egy nehéz hátizsákot, ami addig húzta a vállamat. A szabadság, tisztaság érzését kaptuk. A felemelő érzést csak fokozta az énekkar zenéje, a sok ember, aki együtt örült velünk, hogy elsőáldozók lettünk és az, hogy ezen a szép napon köszönthettük azt, aki az életet adta nekünk. Hálát adunk mindenkiért, aki ezt a napot ilyen teljessé és örök emlékké tette életünkben.
(nagyobb testvér gondolatai)

Tovább ...
Egyházmegyei versenyek
2018. április 27.
Április 27-én a Brenner János Általános Iskola hagyományos versenynapjára indultunk Szombathelyre, hogy felső tagozatos lelkes diákjaink összemérhessék tudásukat az egyházmegye hét iskolájának tanulóival.

A megérkezés után Englert Zsolt igazgató úr köszöntötte a tanulókat és felkészítő tanáraikat, majd a helyi iskola 2. osztályos tanulójának mesemondása tette oldottabbá a hangulatot.

Ezután kezdődhetett a három területen is zajló izgalmakkal teli megmérettetés: Anyanyelvi és informatikai műveltségi feladatsorokat oldottak meg a versenyzők, közben pedig az 5-6. osztályosok kispályás labdarúgó bajnokságán izgulhattunk diákjainkért.

Az ebéd utáni eredményhirdetést Székely János megyés püspök úr lélekébresztő gondolatai nyitották meg, a bennünk rejlő talentumok, mint értékeink felismerése után azok kamatoztatásáról. Elmesélve egy kisfiú történetét is, aki teljesen megváltozott miután megtudta grófi származásukat. A lehetőség a változásra, változtatásra úgy, ahogy a talentumaink is bennünk rejtőznek.

Végül az eredmények ismertetése, díjak kiosztása következett.

Iskolánk tanulói minden területen nagyon szép eredményeket értek el, melyek büszkeséggel tölthetnek el minket.

Anyanyelvi verseny:
5. osztály: Bende Zsóka 2. helyezés
6. osztály: Bezzeg Balázs 1. helyezés
7. osztály: Paluska Mátyás 1. helyezés
8. osztály: Lenner András 2. helyezés

Informatika verseny:
7. osztály: Czupor Anna 1. helyezés
8. osztály: Kerecsényi Ákos 3. helyezés

Foci Kupa, III. korcsoport:
1. helyezést értek el az 5-6. osztályos labdarugó csapat tagjai: Kovács Péter, Réti Olivér, Szabó Bálint, Szalai Csaba, Mórocz Ákos, Bali Bálint, Kocsi Kadosa, Mester Balázs, Horváth Domicián.

GRATULÁLUNK A DIÁKOK SIKEREIHEZ!
Megyei érmesek csecsemőgondozóink!
2018. április 18.
8. osztályos lányaink már tavaly is nagy örömmel vettek részt Martoniczné Németh Éva védőnő csecsemőgondozó foglalkozásain, és a városi versenyen már akkor is győztesek voltak. Most azonban a megye csapatai között is tanúbizonyságot tettek talpraesettségükről, ügyességükről, elméleti és gyakorlati tudásukról. A megyei megmérettetésen az összetett feladatokat megoldva a lányok 3. helyezést értek el. Ez az eredmény egyedülállónak számít iskolánk életében, hiszen ezen a területen még nem szereztünk helyezést. A csapat tagjai: Giczi Gréta, Mester Krisztina és Szalai Szonja. Érdekesség, hogy mindhárom lány egészségügyi pályán szeretne továbbtanulni. Gratulálunk a sikerhez!
Egyhámegyei hittanversenyes sikerek
2018. április 14.
Az esperesi kerület hittanversenyét mindkét korosztályban a Szent Benedek iskola csapata nyerte, így ők jutottak az egyházmegyei döntőbe, amelyre április 14-én került sor Szombathelyen a Brenner iskolában. Diákjaink a nagyon magas szintű anyagot, amelynek témája a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus köré csoportosult, nem kis áldozattal kitűnően elsajátították, így igazán büszkék lehetünk elért eredményeikre.
5-6. osztályos csapatunk 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Bezzeg Balázs, Szakonyi Kíra, Toldi Dorina
7-8. osztályos csapatunk 2. helyezett lett. A csapat tagjai: Czupor Anna, Dömötör Dóra, Pipics Lili.
Szívből gratulálunk hittanosaink eredményéhez, felkészülésükkel tanúságot tettek hitükről.
Nagyböjti lelki nap
2018. március 21.
Március 21-én, a tavasz első napján, nagyböjti lelki napot tartottunk a diákoknak. Ezen a napon megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Szent Benedekről, a bencés szerzetesrend alapítójáról, Európa védőszentjéről. Az 5. A osztályos tanulók előadásukban felelevenítették Szent Benedek életét, mun-kásságát és a regula fő gondolatait, mely mellett nap, mint nap elmegyünk és rápillantunk az aulában. A műsor zárásaként közösen elénekeltük a Szent Benedek himnuszt.
A nap további része az alsósoknak és felsősöknek más-más programokkal, tevékenységekkel folytatódott. Brenner János vértanú boldoggá avatására készülvén a nagyoknak, illetve a 3-4. évfolyamosoknak Nagy Tamás atya, zalaegerszegi káplán tartott zenével, képekkel illusztrált előadást egyházmegyénk papjáról. A felsősök az elhangzottakhoz kapcsolódóan vetélkedőn mérhették össze tudásukat. A folytatásban nagyböjti vetélkedőre, keresztúti állomások eljátszására került sor. A csoportok keresztutat jártak, melyben a gyerekek által megírt „elmélkedések” hangzottak el.
Az alsós diákok is – képek, történetek segítségével - beszélgettek Brenner János atya életéről. Különböző játékos, kreatív foglalkozások keretében elevenítették fel a nagyhét eseményeit, és a tanító nénik vezetésével keresztutat jártak.
A nagyböjti lelki nap célja, hogy elcsendesedjünk, még jobban Jézusra figyeljünk és megtisztult szívvel, imádságos lelkülettel várjuk a feltámadás ünnepét. Ez a nap lelki feltöltődést nyújtott a diákok számára.
A nagyböjti készülődés március 23-án a pedagógusok lelki napjával folytatódott, melyet Korzenszky Richárd bencés szerzetes atya tartott.
Megemlékezés az 1848. március 15-i forradalom 170. évfordulójáról
2018. március 14.
Március 14-én, szerdán reggel emlékeztünk meg az 1848. március 15-i forradalom 170. évfordulójáról. A 6. a osztályosok készítettek színvonalas, ünnepi műsort. Énekes, verses, zenés összeállításukban felidézték az 1948-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. Hallhattuk többek között a 12 pontot, illetve Petőfi Sándor lelkesítő szavait: a Nemzeti dalt.
„E költemény buzdította márczius 15kén a pesti ifjúságot. Elszavaltam először az ifjak kávéházában, aztán az orvosi egyetemben, aztán a seminarium terén (most már 15dik márczius tere), végre a nyomda előtt, mellyet erőszakosan elfoglaltunk, a hatvani utczában (most már szabad sajtó utcza). A szabaddá lett sajtó alól ez a költemény került ki legelőször.”
Petőfi Sándor feljegyzése a Petőfi Irodalmi Múzeum által őrzött Nemzeti dal kéziratán.
Szentmisében emlékeztünk meg Nagy József atyáról, egykori plébánosunkról, születésének 70. évfordulóján
2018. február 24.
Vannak elképzelések, amelyek megvalósulnak, de rövid ideig léteznek, vagy csak emberi erőlködéssel tarthatók fenn. Vannak olyanok, amelyek már születésük kezdetén magukban hordozzák a növekedés csíráját, mert ezek Isten tervei, elgondolásai. Hiszem, hogy iskolánk léte a Mennyei Atya akarata, és Nagy József atya volt az, aki ezt az isteni akaratot szívébe fogadta, majd valóra váltotta. Új úton járt, amelyen váratlan helyzetek, kihívások, küzdelmek és buktatók várták. Az imádságos lelkületű József atyában ott volt a „MÉGIS” teszem, „MÉGIS” kitartok hozzáállás, vagyis a kereszt elfogadása. Hiszen a feltámadáshoz a keresztúton át jutunk el. Boldog volt, amikor 1994 őszén 22 tanulóval elkezdte működését a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola. Gyakori látogató volt. Szívesen találkozott és beszélgetett a gyerekekkel, szülőkkel, és velünk nevelőkkel. Osztozott örömeinkben és fájdalmainkban; részt vett az ünnepeinken. Igazi lelki vezetője lett az iskolának. Ha panaszkodtunk neki egy-egy nehéz helyzet miatt, azt válaszolta: „Kellenek a kihívások! Ezek visznek előbbre minket.” Mindenben Isten akaratát kereste. Hitte, hogy a Mennyei Atyának egy szép terve van rólunk. A mi feladatunk, hogy ezt megismerjük és valóra váltsuk. Ehhez pedig imára, Istennek adott időre van szükség. Milyen sokszor láttuk őt a templom csendjében, vagy a szentélyben imádkozni! Gyakran idézett mondata volt a Szentírásból a :„Legyenek mindnyájan egy!” Nemcsak hallhattuk tőle, hanem meg is figyelhettük, ahogy igyekezett életre váltani ezt az igét. A vele való beszélgetések, szavainak többsége feledésbe merült; de a példája, a hite él bennünk. Azzal hatott ránk leginkább. Milyen jó lenne megtanulnunk József atyától azt, amit Szent Ferenc így fogalmazott meg: „Hirdesd az igét, és ha szükséges, használj szavakat!” Most a mennyország boldog lakójaként köszöntjük 70. születésnapja alkalmából, és kérjük, imádkozzon értünk és az iskolánkért.
Thalabérné Pócza Lívia
Ifjúsági hangverseny
2018. február 23.
Február 23.-án pénteken 10 órakor volt az Ifjúsági hangverseny bérlet második előadása a KMKK nagytermében.
Iskolánkból 54 tanuló vett részt a nagyon jó hangulatú koncerten.
Egy kis ízelítő a Savaria Szimfonikus zenekar műsorából:
W.A. Mozart: Figaro házassága – nyitány
Kodály: Háry János – Marci bácsi bordala
Joseph Haydn: Óra szimfónia 2. tétel - részlet
J.S. Bach: Parasztkantáta – nyitány
duett: Mer han en neue Oberkeet
L. Bernstein: Divertimento – Turkey Trot
Johann Strauss: Éljen a magyar
John Williams: Star Wars – Imperial March
Rossini : Macska Duett
Ezek a hangversenyek nagyon jó alkalmak, hogy a gyerekek közelebbről megismerkedjenek a komolyzenével, a hangszerekkel. Igazi zenei élményben volt részünk.
Sakk diákolimpia
2018. február 23.
Az idei tanévben is képviselteti magát iskolánk a sakk diákolimpia országos döntőjében. A IV. korcsoportban Lenner Andrásnak sikerült a megyei döntőn a dobogó legfelső fokára állni. Ezen a versenyen még alsós diákjaink vettek részt, ők is dicséretesen szerepeltek. A legnagyobb létszámot felvonultató I. korcsoportban Árvai Máté és Magyar Illés 50 %-os teljesítménnyel a középmezőnyben tudott végezni. Az országos döntőt március végén Miskolcon rendezik. Gratulálunk az elért eredményhez.
25. KIDS KUPA Országos asztalitenisz verseny
2018. február 17.
Gödöllőn, 2018.02.17-én került megrendezésre az egyházi iskolák országos asztalitenisz versenye, ahol iskolánkat a 4.a osztályos Kovács Korinna és a 7.b. osztályos Kovács Csanád képviselte. A rendezvényen 14 iskola, 76 versenyzője szerepelt. Versenyzők érkeztek Celldömölk, Pápa, Sátoraljaújhely, Albertirsa, Kecskemét, Hajdúnánás és Budapest katolikus általános és középiskoláiból. Iskolánk tanulóink egyéni és csapatversenyben is indultak. A II. korcsoportban Kovács Korinna a versenysorozat végén a 2.helyet szerezte meg, így ezüst éremmel térhetett haza. Kovács Csanád a IV. korcsoportban a 3. helyezéssel a bronzérmet szerezte meg. Csapatversenyben úgy érte el a testvérpár a 3. helyezést, hogy Korinna a IV. korcsoportba felversenyezve állhatott a ping-pong asztal mögé idősebb társaival szemben. Gratulálunk a testvérpárnak az elért helyezésekért.
A IV. korcsoportos futsal csapatok hétvégéje Békéscsabán
2018. február 2.
2018. február 2-4. között a IV. korcsoportban induló 826 csapat közül az országos döntőbe jutó 20 futsal csapat mérkőzött meg a „Magyarország Diákolimpia bajnoka” címért Békéscsabán. Érdekesség, hogy az idei finalista csapatok közül 7 már tavaly is ott volt a döntőben.
A hétvégi verseny pénteki ünnepélyes megnyitóján a versenyző fiatalok diákolimpiai esküt tettek, majd szombat és vasárnap már a küzdelmek következtek. Az iskolánkat képviselő diákok többsége amatőr csapatokban futballozó, testnevelés órán hobbi szinten játszó játékosok, akik becsülettel, néha erőn felüli teljesítményükkel helyt álltak a profi klubokban, sport tagozatos iskolákban nevelkedő társaikkal szemben. Szoros csatákat vívtak, kis szerencsével néhány győzelmet is kiharcolhattak volna. A 2X12 perces 6 mérkőzésből 3-szor az utolsó másodpercekben egy góllal maradtak alul neves ellenfeleikkel szemben.
A IV. korcsoport diákolimpiai bajnoka a Felcsút csapata lett. Gratulálunk iskolánk 10 fős csapatának a tisztes helytállásért. A csapat tagjai: Czöndör Gergő, Füzesi István, Hajas Viktor, Horváth Bálint, Horváth Erik, Horváth Kevin, Kovács Kornél, Szabó Bálint, Takács Bálint, Takács Barnabás.
Góllövők: Czöndör Gergő 8 gól, Horváth Erik 4 gól, 1-1 gólt Füzesi István, Horváth Bálint, Takács Bálint
Sítábor (Loser, Rogla)
2018. január 24.
Ebben a tanévben is sikeresen lezajlottak iskolánk sítáborai. Újdonság volt, hogy idén a hagyományos családi tábor mellett egy diáktábort is megvalósítottunk, ahol 42 gyerek élvezhette a sportág szépségét. A családi tábort az ausztriai Loser síterepére szerveztük. Gyönyörű napsütéses öt napot tölthettek együtt a résztvevők. A másik táborban már megtapasztalhattuk az igazi tél arcát, erős havazás várt bennünket és több, mint fél méter hó esett az első két napon. A diákok ebben is megtalálták örömüket, nagy élményt jelentett a nagy hóban bukfencezni, vagy egyeltalán csak belevetődni. A harmadik napon már a táj szépségében is gyönyörködhettünk a napsütéses időben. Az oktatás öt csoportban zajlott, a kezdőtől a haladóig. A tábor végére már mindenki le tudott csúszni a komolyabb lejtőkön is. Az esti szabadidőben is kellemes közösségi élményben volt részünk, a tornacsarnok és a medence egyaránt az önfeledt szórakozást biztosította számunkra.
Megyei Torna Diákolimpia
2018. január 11.
Iskolánk leány szertornászai a 2017/2018-as tanévben ismét lelkesen és szorgalmasan kezdték meg a felkészülést a tornaversenyekre.
Az I. és II. korcsoportos csapataink decemberben egy felkészítő versenyen vettek részt Szentgotthárdon, ahonnét szép eredményekkel tértünk haza.
Az egyes korcsoportban két csapatot is tudtunk indítani, és az „A” csapat 1. helyezést érte el. (Csapat tagjai: Bajner Dorka, Szabó Réka, Lukács Hanna, Molnár Kata, Faragó Regina, Kovács Bettina)
A II. korcsoport a 2. helyezést szerezte meg. (Csapat tagok: Gaál Júlia, Gaál Eszter, Csanádi Anna, Bognár Fiorella, Kiss Ivett, Nagya Blanka, Bokor Martina)
Az egyéni szerenkénti érmeseink: Bognár Fiorell, Csanádi Anna, Gaál Júlia, Kis Ivett, Bajner Dorka, Molnár Sára
Egyéni összetett érmesek: Bognár Fiorella, Csanádi Anna, Bajner Dorka
2018. január 11-én Szombathelyen került megrendezésre a Megyei Torna Diákolimpia, ahol a verseny a megnyitóján megemlékeztek Czupor Ferencné Éva néni nagy szakmai tudásáról, a torna versenyek lebonyolításában végzet kiemelkedő munkájáról, gyerekek iránt érzett mérhetetlen szeretetéről. Hiányát családja mellett az iskola egész közössége átérzi, hiszen nagy pedagógus egyéniség távozott közülünk. Emlékét örökre megőrizzük!
A diákolimpián mindhárom csapatunk az eredményes felkészítésnek köszönhetően tovább jutott a területi döntőre, melyet Veszprémben rendeznek február 11-én.

Eredmények:
I. korcsoport: 3. hely (Csapat tagjai: Szabó Réka, Faragó Regina, Molnár Kata, Lukács Hanna, Nagy Blanka, Bajner Dorka)
II. korcsoport: 2. hely (Csapat tagjai: Gaál Júlia, Gaál Eszter, Kovács Bettina, Kiss Ivett, Csanádi Anna, Bognár Fiorella)
III - IV. korcsoport: 3. hely (Csapat tagjai: Bajner Panna, Czupor Anna, Mester Krisztina, Nyári Alexa, Németh Flóra)
Egyéni összetett: 1 hely: Bajner Dorka
A csapatot felkészítette: Gelesits-Bellovocs Diána, Orbán Attiláné
Az elért eredményekhez gratulálunk és jó felkészülést kívánunk a soron következő versenyekre!
Fájdalommal búcsúzunk…
2017. december 25.
…iskolánk egykori tanárától, Czupor Ferencné Éva nénitől. A Szent Benedek iskolások minden generációja ismerte és szerette. Hiszen ott volt a legelső kisdiákok toborzásakor, sokakat a torna iránti szeretet, és Éva néni iránti tisztelet hozott ide. Már az iskola első osztályával komoly országos sikereket ért el, de lelkesedése, tenni akarása több, mint 20 éves itt tartózkodása alatt mindvégig megmaradt. Még az elmúlt tanévben is intenzíven részt vett a tornászok felkészítésében.
Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött 1994-ben, mindjárt az intézmény indulásakor kezdte meg tornaedzői és testnevelői tevékenységét, hogy az egyházi iskola hírnevét is öregbítse. Tornászlányai és azok szülei, illetve kollégái mindig tisztelettel és szeretettel néztek fel rá. Éva néni nemcsak szaktudásával, de a gyerekek iránti rajongásával tudta magával ragadni tanítványait. Diákjait minden évben edzőtáborba vitte, és ezek a tatai, budapesti nyaralások örök emléket jelentenek a gyerekek számára. Áldozatkészségének, szervezői tehetségének köszönhetően számos országos és megyei tornaverseny zajlott az iskolában, amelyek után az idelátogatók mindig nagy megelégedéssel távoztak. A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének meghatározó tagja volt, a KIDS országos tornaversenyek szervezője. Nemcsak edzőként, de bíróként is szaktekintély volt szerte az országban. Edzőtársai is tisztelték és szerették, közülük néhányhoz egész közeli barátság kötötte.
Nemcsak diákjai számára volt példakép, hanem minden pedagóguskolléga szemében, hiszen szorgalma, gyermekszeretete kiemelkedő nevelővé tették. Nemcsak tornára tanította a lányokat, de emberi értékekre: kitartásra, céltudatosságra, csapatszellemre. Hiányát családja mellett az iskola egész közössége átérzi, hiszen egy nagy pedagógusegyéniség távozott közülünk.
Nyugodjék békében!
Téli projektnap síeléssel
2017. december 13.
A téli szünet előtt két napon több, mint hetven diákunk élvezhette a síelés örömeit az ausztriai St Corona sípályán. A két évvel ezelőtt indult program nagy népszerűségnek örvend az iskolában. Aki egyszer megízlelte e sportág szépségét, nem szívesen hagyja ki az intézmény által kínált lehetőséget. A határ közelében lévő síterep kiváló lehetőségeket biztosít a kezdő síelők számára. A programra a már jó sítudással rendelkezők is szívesen jelentkeztek, ők lelkes biztatói voltak a még „eső-kelő” osztálytársaiknak. Délben meleg ebédet kaptak a résztvevők. A nap második felében már mindenki szépen le tudott csúszni a lankás lejtőkön. Az új kezdeményezésnek köszönhetően idén a már hagyományos családi sítábor mellet egy diáktábor is lesz februárban, ahova ebben a tanévben 45-en jelentkeztek. Nagy segítség a megvalósításban, hogy az iskola a teljes felszerelést ingyenesen biztosítani tudja a diákok számára.

Diákjaink élménybeszámolója:

Egynapos síelés

Izgalmas kirándulásra invitált bennünk Kornél bácsi Ausztriába síelni. Bár korán kellett kelnünk, amit nagyon nem szeretünk, de alig vártuk az indulást.
Az előző évekhez képest, most többen jöttek az osztályból, aminek nagyon örültünk. A buszon jó barátokként egymás mellett ültünk, így az utazás is már vidám hangulatban telt...teljes írás...

Országos döntőbe jutott a Szent Benedek futsal csapata
2017. december 7.
Korábban nem volt futsal oktatás az iskolában, viszont rengeteg tehetséges focistájuk lévén úgy gondolták, érdemes kipróbálniuk magukat a területi bajnokságon. Így indult el a 7-8. osztályos fiúkból álló delegáció a répcelaki tornára november 23-án, ahol aztán – nagy meglepetésre – a négy csapatos körmérkőzésen átverekedve magukat végül első helyen végeztek. Ennél is nagyobb meglepetés érte azonban őket két héttel később, Vasváron, a megyei döntőben. Ahogy azt az edzők is megerősítették, a csapat tagjai korábban egyáltalán nem futsaloztak. Vannak közöttük egyesületben futballozó sportolók, és természetesen mindannyian kiemelkedő focisták, elsősorban azonban a nagypályás keretekhez szoktak. A teremfoci szabályai viszont mások, kisebb a labda, nincsenek posztok, más a játéktér is, a benedekes diákok ennek ellenére alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Vasváron 8 csapat mérkőzött egymással, két hármas csoportban, a Szent Benedek csapata pedig mindhárom meccsét megnyerve, a sportiskola válogatottját is maga mögé utasítva megszerezte a megyei bajnoki címet. Nem volt egyszerű a feladat, volt, ahol büntetőrúgások döntötték el az eredményt, és olyan is, hogy a 15 perces játékidő utolsó másodperceiben sikerült a csapat legfiatalabb tagjának beküzdenie az ellenfél kapujába a győztes gólt, de végül a Szent Benedek hozhatta el az aranyérmet Vasvárról is. A csapat edzői, Orbán Attiláné és Kelemen Kornél büszkén számoltak be arról is, hogy míg a mérkőzések elején a fiúk még jobbára egyedül próbáltak boldogulni a pályán, a játék végére azonban már igazi csapattá értek. Ezt bizonyítja az is, hogy a csapat egy emberként mondta vissza a februári sítáborozást azért, hogy részt vehessenek Békéscsabán, a diákolimpia országos döntőjén.
Csapat tagjai: Czöndör Gergő, Horváth Erik, Horváth Bálint, Kovács Kornél, Takács Bálint, Takács Barnabás, Szabó Bálint, Hajas Viktor, Horváth Kevin, Füzesi István
Részlet az Új Kemenesalja 2018. január 12-i számából
Szent Miklós ünnepe
2017. december 6.
A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, mint az ajándékozó szeretet szentjéről.
Az egyik legismertebb jótéteményét így mesélik: Egy elszegényedett nemes ember élt akkoriban városában, aki három szép leányát nem tudta kiházasítani vagyon hiányában. Amikor Miklós erről tudomást szerzett, egymás utáni éjszakákon egy-egy zacskó aranyat dobott be titokban hozzájuk. Az elsőt a boldog apa még égi ajándéknak képzelte, de a harmadiknál megleste szentünket. Lábaihoz borulva köszönte meg a jóságot, ez persze nagy zavarba hozta Miklóst, aki szeretett volna ismeretlen maradni.
A templomban a második osztályos tanulóink lelkes műsorukkal elevenítették fel Szent Miklós nagylelkűségét és kedvességét.
Ez a nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is. Szentmise után megérkezett a Mikulás, akitől a kisgyermekek apró ajándékot kaptak.
Megemlékezés Szent Erzsébetről
2017. november 17.
November 17-én a negyedikes tanulók idézték fel Árpád-házi Szent Erzsébet szerény, adakozó életének történetét. Nagy izgalommal készültek a királylány életének bemutatására. Szép rajzokat készítettek életéről, melyeket kivetítőn láthattuk a műsor alatt. Erzsébet Magyarországon született, apja II. András magyar király, anyja a merániai Gertrúd volt. Erzsébetet már négy éves korában eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal. A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a vár népét. A nála hét évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből szerette. A fiatalok boldog házasságban éltek. Erzsébet legbensőbb titka s egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Lajos azon sem ütközött meg, ha Erzsébet az asztalnál egy falatot sem evett, mert éppen böjtölt. Az 1225-ben kitört éhínség idején teljes tekintélyével mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat, hogy segítsen az éhezőkön. Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra indult, de útközben megbetegedett és meghalt, ez után Erzsébet gyermekeivel együtt elhagyta a várat, hogy az evangéliumot minden fenntartás nélkül kövesse.
Szent Erzsébet ma is példakép számunkra a felebaráti szeretet gyakorlásában, a szegények és elesettek felkarolásában.
Szent Imre
2017. november 7.
2017. november 7-én reggel a harmadik osztályos diákjaink elevenítették meg Szent Imre herceg életét, aki a második Árpád-házi szentünk.
Szent István királynak és boldog Gizellának volt fiúgyermeke. A nagy tudományú, szent életű Gellért püspököt bízta meg bízta meg István király, hogy fia nevelője legyen. A herceg hét éven keresztül tanult kiváló mestere irányítása mellett és olyan ifjú lett belőle, "akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek", mint a krónika mondja róla. Később az édesapja vette maga mellé, hogy jó keresztény királyt neveljen belőle, és a fennmaradt tudósítások szerint Imre herceg minden várakozását beteljesíthette volna: bölcs, tiszta, kegyes, irgalmas, erős, mértékletes, szelíd, becsületes és szemérmes fiatalember lett belőle. Az Istennek tetsző életre törekedett és ez a törekvése arra vezette, hogy szüzességi fogadalmat tegyen, melyet élete végéig megtartott. A trónörökös megkoronázása azonban elmaradt, mivel Imre herceget vadászat közben halálra sebezte egy feldühödött vadkan, és 1031. szeptember 2-án belehalt sebeibe.
A gyerekek színvonalas műsorral készültek, mely bemutatta Imre herceg fő erényeit. A tiszta életű szentünk, minden diák példaképe tisztaságban, mértékletességben, szülei iránti engedelmességben.
Október 23.
2017. október 19.
Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy a Celldömölki Berzsenyi Gimnázium diákjai az ünnep alkalmából meglátogatják a város általános iskoláit. Így történt ez idén is. A gimnazisták felidézték 1956. október 23-a eseményeit. Színvonalas, zenés előadásuk által kicsit belecsöppentünk az akkori fiatalok életébe, az általuk megélt hangulatba. Örömmel láttuk a szereplők között volt diákjainkat.
Köszönjük a tanulóknak és a felkészítőknek az élmény dús előadást.
Berzsenyi Kupa 2017
2017. október 9.
2017. október 9-én a Berzsenyi Dániel Gimnázium 8. osztályos diákok részére rendezett kispályás labdarúgó tornát.
Iskolánk csapata is részt vett a rendezvényen és megvédte tavalyi kupagyőzelmét.
A győztes csapat tagjai: Czöndör Gergő, Horváth Bálint, Horváth Erik, Janzsó Soma, Kovács Kornél, Lenner András, Rozsnyai Marcell, Takács Barnabás, Takács Bálint
Edző: Kelemen Kornél
Futóverseny
2017. október 3.
2017. október 3-án rendezték meg a Pannónia-Ringen. a XX. Megyei Diáksport Napot és Aradi Vértanúk Futó- és Kerékpáros Emlékversenyt. A hagyományoknak megfelelően iskolánk tanulói is részt vettek az eseményen.
Minden versenyzőnk eredményesen szerepelt; a mezőny első harmadában futottak be. A futók közül: 1. korcsoportban Nyári Olivér 3. osztályos tanuló lett az első helyezett. Molnár Gábor – szintén 3. osztályos tanuló – az előkelő harmadik helyezést szerezte meg. A házigazdák zsíros kenyérrel, teával is kedveskedtek a résztvevőknek.
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek. Reméljük jövőre is ilyen szép eredményeket sikerül elérni.
Határtalanul!
2017. október 2.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő -Határtalanul! pályázatának köszönhetően a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola hetedikesei 2017. október 2-6-ig terjedő időszakban Erdélybe látogathattak.

A cél az volt, hogy megismerjék a határon túli magyar emberek életét, a hasonló korú gyerekek mindennapjait, valamint a magyar történelmi királyok és fejedelmek útját bejárva emlékezzenek rájuk.


Tovább ...


EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT rendezvény 2017. szeptember 16-22.
2017. szeptember 19.
Szeptember 19-én iskolánk 3 csapattal vett részt az önkormányzat által szervezett Európai Mobilitási Hét rendezvényen.
Délelőtt a MÁV munkatársai tartottak előadást a gyerekeknek a közlekedési eszközök fejlődéséről és a helyes, balesetmentes közlekedésről. Az ezt követő vetélkedő győztese a 6. B osztály. A csapat tagjai: Gönye Péter, Mórocz Ákos, Takó Frigyes


VENI SANCTE
2017. szeptember 9.
Szeptember 9-én délután 4 órakor a gyerekek tanévnyitó szentmiséjével kezdődött a celli búcsú. Az iskola tanulói, szülők és pedagógusok együtt imádkoztak, hogy kérjék a Szentlélek támogatását ebben az iskolai évben. Zoltán atya három útravalót adott az új tanévre a gyerekeknek.
Isten valamennyi embert értékesnek, fontosnak, jónak teremtett. Keressük egymásban a jót!
Isten boldognak akar bennünket és ezért a boldogságért meg kell harcolnunk. Aki boldog akar lenni, vegye fel keresztjét. A kereszt a kötelességünk teljesítése: a tanulás, a munka elvégzése.
Isten közösséget is akar nekünk adni, ezt megélhetjük az iskolában és a templomban is, ezért hív bennünket hétről-hétre szentmisére.

TANÉVNYITÓ IMÁDSÁG

Mennyei Atyánk! Szerető Istenünk! Téged, mindenek Urát, szólítunk meg imádságunkban:
Köszönjük mindazt, amit tőled kaptunk az elmúlt szünidőben: köszönjük a pihenés és a kikapcsolódás lehetőségét. Köszönjük szüleinket, családtagjainkat, barátainkat. Hálát adunk, hogy gond nélkül élhetünk, sőt még azt is megkaptuk, amire nincs igazán szükségünk. Kérünk, maradj velünk akkor is, ha valamiben hiányt kell szenvednünk!
Erőt kérünk most Tőled, mindenható Atyánk! Újra oda kell figyelnünk az órákon, rendszeres munkára kell szorítanunk magunkat, hogy teljesítsük, amit elvárnak tőlünk. Áldd meg tanárainkat jókedvvel, türelemmel, hogy szívesen foglalkozzanak velünk, nekünk pedig adj alázatos és engedelmes szívet, hogy elfogadjuk tőlük a jót, még akkor is, ha az nem kedvünkre való!
Őrizz meg, Urunk, a veszélyektől, a rossz útra csábító kalandoktól! Tégy segítőkésszé minket, hogy felfigyeljünk a rászorulóra, segítsük a bajba jutottat, ne hagyjuk magára, aki elindult a lejtőn!
Urunk, Jézus Krisztus! A Te nevedben kezdjük el ezt a tanévet. Szeretnénk Rólad is hallani a hittan órákon, a szentmiséken, a baráti beszélgetésekben, a személyes tanúságtételekben. Kérünk, nyisd meg szívünket, hogy hirdetői és befogadói is lehessünk evangéliumodnak!
Tanévnyitó
2017. augusztus 31.
2017. augusztus 31-én nagy izgalommal várták gyermekek és felnőttek egyaránt a tanévnyitó ünnepséget, hiszen ekkor került sor az iskola új épületének megáldására is.
A tanévnyitó a kis elsősök bátor szavalásával kezdődött, majd a szülők, diákok és tanárok közösen adtak ünnepi műsort.
A növekvő gyermeklétszám miatt az iskola kinőtte a főépületet, ezért egy évvel ezelőtt új épület építésébe kezdtek a Koptik Odó utcában. A beruházás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szombathelyi Egyházmegye anyagi támogatásával valósult meg.
Az első és másodikosok tanulnak az új épületben, ahol négy tanterem, egy foglalkoztató, aula, konyha, ebédlő várja a diákokat és a pedagógusokat.
Az ünnepségen beszédet mondott Varga Dezső, a Martinus Projekt-iroda Kft. ügyvezetője és Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.
Dr Székely János szombathelyi megyéspüspök is köszöntötte a megjelenteket.
Kiemelte mennyire fontos, hogy életünk a helyes úton haladjon, az iskola falai között dől el, hogy milyen város lesz Celldömölk húsz év múlva.
„Az egyházi iskola arra vállalkozik, hogy megtanít az élet tengerén hajózni, megtanítja azt, hogy ez a világ szeretetből lett. Arra születtünk, hogy szeressünk, hogy az életünket odaadjuk. Az, hogy a gyermek mennyire lesz boldog, elsősorban azon múlik, megtanul-e nagylelkűen, önzetlenül élni, tudja-e majd szeretni nagylelkűen a házastársát, tud-e majd bátran igent mondani az élet titkára,a gyermekáldásra. Ezek között a falak között az élet nagy titkairól is szó fog esni.”
A hagyományoknak megfelelően a nyolcadikosok minden elsőst megajándékoztak az iskola névadójáról, Szent Benedek életéről szóló kis könyvvel, jelképesen befogadva őket az iskola nagy családjába.
A köszöntők után a püspök úr megáldotta az új épületet és az aulában Rácz Gábor képzőművész Szent Mártont ábrázoló tűzzománc alkotását.
Czupor Attila igazgató úr is külön köszöntötte a 33 kis elsőst, buzdítva őket a szeretetre és a jó közösséggé válásra; majd megnyitotta a 2017/2018-as tanévet.

Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!

Hangosabbak ma az utcák,
gyerekektől népesek,
valahogyan még a nap is
szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
minden kezdő kisdiák:
az iskola előttük is
kitárja ma kapuját.

Megtanulnak betűt vetni
a tétova kis kezek:
csengő-bongó szép szavakkal
telnek majd a füzetek...
Ma, amikor útnak indul
a sok kicsi iskolás,
kívánjuk, hogy öröm legyen
számukra a tanulás!

Nyelvi tábor
2017. július 9.
Július 4-8-ig iskolánk diákjai nyelvi táborban vettek részt Sopronban. A sokszínű programból mindenkinek maradt felejthetetlen emléke. Az első napon az ausztriai Hohe Wand Naturpark csodálatos és sokszínű látványosságai keltettek ámulatot : a „Skywalk” kilátó terasz, az állatsimogató, az erdei tanösvény, a vadaspark, a játszóterek és a mészégető kemencék. Utána Baden bei Wien, Ausztia legnagyobb rózsakertje és annak nevezetességei következtek. Hatalmas sétát tettünk a zenei életéről, kaszinójáról, borairól és gyönyörű biedermeier épületeiről is híres városban, majd a Szent István templomban pihentünk meg egy ima erejéig. Este értünk vissza Sopronba, ahol elfoglaltuk a szállást. A második naptól fogva délelőttönként angol és német foglalkozások, játékok, projektek, és zárásként kvíz volt a gyermekeknek, ahol a legjobbak jutalmat kaptak. Délutánonként bejártuk a város nevezetességeit. Voltunk bobozni és a Lővér-Fürdőben. Csütörtökön elutaztunk Fertőrákosra. Ott töltöttük a délutánt egy kellemes fürdőzéssel és vacsorával. Pénteken díjaztuk a legszebb és legrendesebb szobákat, este pedig a Tűztorony árnyékában pizzáztunk. Utolsó napon nagy játékra utaztunk az ausztriai Family Parkba. Sok kacagás, mosoly és élmény várt itt ránk. A legbátrabbak még a patkányvasútra és a római hullámvasútra is felültek. A vizes játékok, az állatvasút és traktoros vasút is közkedveltnek számított. A belépőjegy egy ebédet is magában foglalt. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük ezt a tartalmas és emlékezetes öt napot.
Rajztábor
2017. június 26.
Rajzosaink az idén június 26-tól 30-ig, egy tágas Balaton parti üdülőben kezdték meg a nyári szünetet Keszthelyen. Az első napot a Kányavári-sziget körbejárásával kezdtük. A tanösvényen megcsodáltuk a Kis-Balaton élővilágát, a kilátóból csodaszép panoráma tárult elénk. A szállás elfoglalása után rögtön munkához láttunk. Sok rajzos feladat mellett jutott idő a szórakozásra is. A gyerekek kedd és szerda délelőtt lézerharcot vívhattak a közeli parkban. A csapatok elszántan küzdöttek, mindenki nagyon élvezte a játékot. Két délutánt fürdőzéssel töltöttünk.
A Balaton vize kellemesen meleg volt és jól esett a nagy forróságban a vízben lubickolni. Csütörtökön kirándultunk a városba. A barokk stílusú Festetics-kastély kertjében nagyot sétáltunk, majd a gyerekek szabadidőt kaptak. Este Ki Mit Tud? következett. Táncos, vicces produkciók, sőt egy Híradó is színesítette az estét. Az utolsó napon sétahajózás várta a táborozókat, majd a parton egy finom ebéd és fagylaltozás zárta a programot.
A diákok a rajzos technikák gyakorlása mellett a fotózásban is jártasságot szerezhettek, ugyanis Tükörkép címmel fotópályázatot hirdettünk. Az utolsó reggel díjaztuk a fotókat, és a legtisztább szobákat. Fáradtan, de élményekkel és szép rajzokkal gazdagon tértünk haza.

Sankt Benedikt Katholische Grundschule © 2006 Celldömölk by brs
Tanév: 2017 - 2018

Valid HTML 4.01 Transitional