2024. június 12. szerda 22:38:48 - Névnap: Villő
magyar deutsch

Iskolatörténet

Az 1990-es évek elején, amikor a politikai rendszer megváltozása lehetové tette a volt egyházi intézmények újjáéledését, Celldömölkön is valami mozdulni látszott. Köztudott tény volt, hogy a városban jó néhány egyházi ingatlan található, és 1948-ig katolikus iskola is működött Celldömölkön.

'90 után a celli egyházközség élete megélénkült, felvirágzott. Egyre többen érezték meg, hogy a kereszténység nemcsak a vasárnapi templomba járásra korlátozódik, hanem egyfajta életformát is jelent, amely kell, hogy átitassa mindennapjaikat.

Nagy József plébános atya néhány keresztény szülő támogatásával elindult azon a rögös úton, amiről talán nem is gondolta, hogy ennyire nehéz lesz. Közös elhatározásuk volt ugyanis, hogy az egyházközség fenntartása alatt újra alakuljon egy katolikus iskola Celldömölkön.


A zárda épülete (archív felvétel)

Az új egyházi intézmény elődjének története a 19. század végére nyúlik vissza. Hollósy Jusztinián bencés apát 1874-ben került Dömölkre. Tudós ember és lelkes pedagógus lévén a kezdetektol fogva szívügyének tekintette a muködő iskolaház sorsát, amely a gyerekek nagy száma miatt hamarosan szűkössé vált. Dédelgetett álma, hogy egy új iskolát építtessen, 1888-ban megvalósulni látszott, amikor egy nagyobb összegű végrendelet lehetővé tette az építkezést. De ezen kívül az apát saját megtakarított pénzével és irodalmi munkásságából szerzett jövedelmével is jelentősen hozzájárult a munkák költségeihez. Az új iskola csodás módon egy év alatt felépült. Hollósy Jusztinián az Isteni Szeretet Leányai szerzetesrendet kérte meg a zárda vezetésével és az új iskola irányításával. 1891. október 5-én elkezdődött a tanítás - pontosan 110 évvel azelőtt, hogy mostani iskolánkat megáldotta és felavatta a megyéspüspök úr. A növekvő gyermeklétszám, Kisczell és Nemesdömölk egyesítése szükségessé tette az épület további bővítését. Az utolsó tanév az iskola történetében az 1947/48-as, ekkor a celli egyházközség plébánosa Nemes Vazul volt. 1948 nyarán megtörtént az államosítás, és az egyházi intézmény helyett az Állami Általános Leányiskola kezdte meg működését. Ez volt a mai Eötvös Loránd Általános Iskola elődje.

Ha nem is a volt katolikus iskola jogutódjaként, de mindenképp azt a törekvést és nevelési célt folytatva 1994 őszén végre beindulhatott a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola első osztálya a Koptik Odó Utcai Óvoda egyik termében. A névadó Szent Benedeket a város bencés múltja miatt választották, hiszen már a 12. században éltek itt szerzetesek, a bencés apátság működésének pedig egészen az 1950-es rendfelosztásig meghatározó szerepe volt Celldömölkön.


Az induló első osztály (archív felvétel)

Az induló első osztály tanítónőjének: Thalabérné Pócza Líviát választották, aki maga is egyházi gimnáziumban tanult. Ő volt egyben az iskola megbízott igazgatónoje is 1997-ig. A napközis nevelő: Csupor Miklósné lett. Az élet tehát elindult, ha kicsit furcsa körülmények között is. Még ma is nagyra becsüljük azon szülők bátorságát, akik a teljes bizonytalanság ellenére merték vállalni a mostoha körülményeket, és volt bátorságuk egy induló iskolába vetették bizalmukat.

A visszaigényelt zárdaépület még váratott magára, és ideiglenes megoldásként 1995-től a Szent Benedek Iskola - immár két osztályával - a József Attila utca 1. szám alatti épületbe költözött. A romos falak szomorú látványát csak a benti élet vidámsága tudta feledtetni. 1997-re a katolikus iskola négy osztályával kinőtte az épületet. Ezév márciusában még egy változás állt be az intézmény életében: a Magyar Katolikus Püspöki Kar határozata és a közoktatási törvény módosítása alapján a katolikus iskolák fenntartóinak az egyházközségek helyett az egyházmegyéket nevezték ki.

Az 1997/98-as tanévtől az iskola igazgatója Czupor Attila lett. A következő tanév rengeteg változást hozott. Beindult a felső tagozat, ötödikeseink a Politechnika épületében kaptak helyet. A szaktanárok a másik két iskolából jártak át óraadóként, illetve néhányuk már főállásban az iskola pedagógusa lett. Ebben az évben készült el a számítástechnika terem, amelyet Süle Mária nővér iskolára hagyott örökségéből sikerült kialakítani; illetve a könyvtár és a nyelvi labor.


Az iskola épülete a felújítás előtt 

Aztán az 1999/2000-es tanévben váratlanul, de gyors ütemben beindult az építkezés. Ennek előzménye, hogy 1999 tavaszán a Celldömölki Önkormányzat képviselotestülete megszavazta Czupor Attila igazgató azon javaslatát, hogy az iskolák közötti béke fenntartása érdekében ne a volt zárdaépületet adják vissza, hanem helyette a József A. utca 1. szám alatti romos épület mellé még a Politechnika épületét. A zárdáért az egyházmegye kártalanítási összeget kapott. Az igazgató kezdeményezését a testület többsége támogatta, és így ezzel a több évig húzódó épület-ügy megoldódni látszott.

Az első szakaszban a Politechnika épület tetőterét alakították ki; egy osztályterem és a számítástechnika terem költözött ide.


A tornaterem

A következő tanévben megtörtént a két épületrész összekapcsolása és az iskola aulájának kialakítása. Még ebben a tanévben - 2001 márciusában - a diákok birtokba vehették az új tornatermet is, amelynek elkészüléséhez az Ifjúsági és Sportminisztérium 10 millió forintos támogatással járult hozzá. A legkorszerűbb sportpadló borítja, méretei és felszereltsége az iskolások sportolási igényeit maximálisan kielégíti.

Az építkezés utolsó szakasza a 2001/2002-es tanév elejére lezárult, így mire teljes lett az iskola az osztályok számát tekintve, arra a felújítási és újjáépítési munkák is befejeződtek.

Az ünnepélyes avatásra és az iskola megáldására 2001. október 6-án került sor.

Még ebben a tanévben elkészült az iskola kápolnája is, amely Don Bosco Szent János nevét viseli, az aulában pedig ott áll Szent Benedek szobra, hogy a diákokat, szüloket és pedagógusokat egyaránt jelmondatával figyelmeztesse: "Imádkozzál és dolgozzál!"


A felújított épület 2001-ben

Készen áll már az új ebédlő is, de a felszerelések hiánya miatt ennek előnyeit majd csak a 2002/2003-as tanévtol élvezhetik a diákok.

Azért, hogy az építkezés a  2001/2002-es tanévre befejeződött, elsősorban az egyházmegye fenntartójának, Dr. Konkoly István megyéspüspök úrnak kell köszönetet mondanunk, hiszen az elmúlt időszakban iskolánk ügyét elsoként kezelte az egyházmegye építési feladatai között.


Szent Benedek Katolikus Általános Iskola © 2006 Celldömölk by brs
Tanév: 2023 - 2024

Valid HTML 4.01 Transitional